Innowacje, kreatywność, fachowa wiedza, know-how, pasja, entuzjazm, etyka i odpowiedzialność społeczna są podstawowymi wartościami firmy Zucchetti Centro Sistemi SpA, założonej w 1985 roku przez Fabrizio Berniniego, obecnie udziałowca i Prezesa spółki. Firma, na przestrzeni lat, stała się światowym liderem w dziedzinie robotyki i automatyki, specjalizuje się również w odnawialnych źródłach energii i rozwoju oprogramowania. ZCS projektuje, produkuje i stale unowocześnia swoje roboty.


HISTORIA
Zucchetti Centro Sistemi (ZCS) powstało w 1985 roku z inicjatywy biznesowej Cav. Lav. Fabrizio Bernini, który aktualnie jest akcjonariuszem i Prezesem przedsiębiorstwa. Dobra zdolność przedsiębiorcy do rozumienia z wyprzedzeniem oznak zmian w potrzebach rynku pozwoliły ZCS na przestrzeni lat przekształcić się z rodzinnego mikroprzedsiębiorstwa specjalizującego się w oprogramowaniu w wielobranżową rzeczywistość zarządczą skierowaną na rynki międzynarodowe. W 2000 roku firma stała się częścią grupy Zucchetti SpA.
ZCS dzisiaj dzieli się na pięć działów biznesowych - Business Units (Software, Automation, Healthcare, Robotics, Green Innovation), które powstały z konieczności dywersyfikacji i poszerzenia wiedzy zdobytej w projektowaniu oprogramowania do zarządzania, w różnych środowiskach i zgodnych z celem zapewnienia doskonałej oferty w dowolnym miejscu.

INNOWACJA JAKO KULTURA
Jako pionier technologii, ZCS wykorzystuje potencjał technologii cyfrowych i wprowadza je do swoich produktów, rozwiązań i procesów wewnętrznych.
Innowacja zatem jako kultura: odwaga myślenia i realizacji produktu, który do tej pory nie istniał, ale który może stanowić rozwiązanie na jutro, z poszanowaniem zdrowia i bezpieczeństwa człowieka i środowiska.

LABORATORIUM POMYSŁÓW (IDEALAB)
Pomysły i projekty są opracowywane w autonomii, funkcjonalne dla wszystkich pionów biznesowych, w ramach "Laboratorium Pomysłów" (”), prawdziwej siły napędowej sektora badań i rozwoju, powstałego w 2005 roku i składającego się z ponad 40 młodych badaczy, inżynierów mechaników, elektroników, informatyków i projektantów, posiadających wysokie kwalifikacje.
Pomysły przekształcone w rzeczywiste rozwiązania są rozwijane, łącząc wiedzę i kreatywność dla różnych obszarów rynku, pod hasłem zdrowia i bezpieczeństwa, identyfikowalności i kontroli, szybkości i mobilności, zrównoważenia środowiskowego i oszczędności energii.


KREATYWNOŚĆ MADE IN ITALY
Rozwiązania robotyczne, zautomatyzowane i informatyczne są projektowane, konstruowane i produkowane we Włoszech. Made in Italy (a w niektórych przypadkach również Made in Tuscany) stanowi wartość dodaną dla naszych marek, połączenie innowacji technologicznych i włoskiej kreatywności stanowi doskonałość na rynku międzynarodowym. Koncepcja Made in Italy obejmuje również wartość zrównoważonego rozwoju ludzkiego, środowiskowego i społecznego.

PRZYSZŁOŚĆ WEDŁUG ZCS
Firma technologiczna, wrażliwa na swoje pochodzenie i swoje terytorium, patrząca w przyszłość z optymizmem, świadomością i odpowiedzialnością, oparta na trzech filarach: innowacyjności, zrównoważonym rozwoju i kapitale ludzkim.